Christ My Song-Logo
Hymn score of: O, kom, all sannings anda - Pingst (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 246

O, kom, all sannings anda - Pingst
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Pingst.

1. O, kom, all sannings anda
  till våra hem och hus
och var oss städs tillhanda
  med ordets klara ljus!
Förskingra list och ränker,
  eldstungor bland oss tänd,
att sanningsljuset blänker
  med låga klar och känd! PDF - Midi

2. Vår frälserman dig sände,
  när bort från oss han for.
I mörko land han tände
  det ljus nu hos oss bor.
Ack, värdes städs oss lära,
  som du det gjort förut,
att helga lågan nära,
  att hon ej slocknar ut!

3. Allt djärvare de frusta,
  våld, otro, list och hån.
Ack, värdes oss utrusta
  med vapen ovanfrån!
Oss rikligen förläna
  ny håg, ny vilja god,
att vi må Herren tjäna
  i tro och tålamod!

4. Vad är det vi behöva
  i denna onda tid? –
Bekänna och bepröva
  Guds makt så stark och vid.
När världens köld vill isa,
  ej bliva slö och ljum,
men lova och beprisa
  Guds evangelium.

5. I fjärran länder vida
  se folken vid din hand
ur satans våld sig vrida,
  ur vreda gudars band.
Från öster och från väster
  de samlas i ditt ljus
att fira högtidsfester
  i Guds, vår herres hus.

6. Skall oss du övergiva,
  fast vi det väl förtjänt?
Ack nej!   Ditt ord må bliva
  anammat, ej blott känt!
Lär oss att bedja, vaka!
  Guds ande, med oss var,
att ordets ljusastaka
  får på sitt rum stå kvar!

7. O, helge ande, värka
  mång helig pingstfest än,
och låt oss kunna märka
  din kraft hos ordets män!
Bevek det hårda hjärta!
  Upplåt vårt eget bröst,
att vi i fröjd som smärta
  förnimma klart din röst!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 27-29.
Translated from the German O komm, du Geist der Wahrheit - Pfingsten
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi