Christ My Song-Logo
Hymn score of: O, lykkeligt det hjerte - Herrens tjener (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 493

O, lykkeligt det hjerte - Herrens tjener
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/ Johannes Thomas Rüegg)

Herrens tjener.

1. O, lykkeligt det hjerte,
  der Herrens bud har fulgt,
der handler, som han lærte,
  oprigtigt, ufordulgt,
der som et barn sig glæder
  ved tro at tjene Gud,
men bitterligt begræder
  det overtrådte bud. PDF - Midi

2. Din sjæl, dit øje hænger
  fast ved den Elsk'de sig,
hver gang du til ham trænger,
  da er han nær hos dig.
Højt han dig ej formaner,
  du følger ham i løn;
thi kærligheden aner
  endog en usagt bøn.

3. Du kan det næppe mærke,
  hvor byrden tynger dig;
din sjæl til ham, den Stærke,
  med tillid klynger sig.
Du smiler gennem tårer,
  og svandt end al din lyst;
når smerten bittrest sårer,
  søg tilflugt ved hans bryst!

4. Der kan du saligt græde,
  han føler selv med dig;
han, i hvis spor vi træde,
  han tog vor sorg på sig.
Ham alting kan du sige,
  trofast han lytter til;
vel må din kummer vige,
  da han dig trøste vil.

5. Men slår i fryd dit hjerte,
  og går i lys din fod,
så endte han din smerte
  og højnede dit mod.
Fra ham kom hver en gave,
  til ham den viser hen;
i ham kan sjælen have
  sin allerbedste ven.

6. Du ved din lod dig fryde;
  thi skæbnen er dig god;
din Herres ord du lyde,
  og gjaldt det gods og blod.
I gode, onde dage,
  i glæde og i nød,
igennem sorg og plage
  følg ham indtil din død.

7. Snelt tiderne bortrinde,
  når tro vi tjene Gud,
og før vi os besinde,
  vi gå af verden ud.
Og drage in med ære,
  hvor livets palmer gro:
en tjener bør jo være,
  hvor Herren har sit bo.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 82-84.
Translated from the German O hochbeglückte Seele - Der Diener des Herrn
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi