Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jag vill din lycka prisa - Herrens tjänare (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 493

Jag vill din lycka prisa - Herrens tjänare
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Herrens tjänare.

(Septuagesima.)

1. Jag vill din lycka prisa,
  som vet, vad Gud begär
och icke blygs att visa,
  vems tjänare du är;
du, som med barnsligt sinne
  och glädje gör din plikt,
väl har din synd i minne,
  men ångrar innerligt. PDF - Midi

2. Som tjänarinnans öga
  på varje vink ger akt,
du blickar mot det höga
  och håller trogen vakt.
Du följer minsta maning
  så tålig, tyst och still.
Dig säger re'n en aning,
  vad din förtrogne vill.

3. Och aldrig någon märker,
  att bördan trycker dig.
Du känner den, som stärker
  och stöder innerlig.
Mot allt, vad här dig sårar,
  du vet den rätta tröst
och ler igenom tårar,
  tryggt lutad mot hans bröst.

4. Väl sorger kunna tvinga
  dig djupt i dalen ned.
Dock vet: din sorg är ringa
  mot den, din Herre led.
Och vill det stundom brista,
  ditt sinnes tålamod,
tänk på hans stund, den sista,
  vad han för dig utstod!

5. Han med sin frid dig fyller,
  och lyser upp din stig.
Hans sol din väg förgyller,
  han stadigt leder dig.
Du stundom ner vill digna –
  han räcker dig sitt stöd,
ej tröttnar att välsigna
  och hjälper dig i nöd.

6. Vem vill dig väl förmena,
  en lott, så rik, så skön!
Vem ville icke tjäna
  sin Gud för sådan lön!
I sorg- som fröjdedagar,
  i sommar som i höst,
du gör, vad Gud behagar
  och har i Gud din tröst.

7. Hur hastigt tiden ilar
  för den med Herren går!
En gång dock tryggt du vilar,
  En gång du friden når.
Till ordet självt vi vädje, –
  "Du trogne tjänare!
Gå in i Herrens glädje
  från möda, sorg och ve!"

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 16-18.
Translated from the German O hochbeglückte Seele - Der Diener des Herrn
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi