Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vaak valt ons hier het leven - Dorre tijden (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 566

Vaak valt ons hier het leven - Dorre tijden
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Dorre tijden.

1. Vaak valt ons hier het leven
  zo naamloos bang en zwaar,
alsof geloof en liefde
  ons gans ontnomen waar';
het heil, ons eens beschoren,
  begeeft ons plotsling weer …
en toch zijn zulke tijden
  een zegen van den Heer! PDF - Midi

2. Men blijft naar Hem verlangen,
  als Hij ons liet alleen;
men ware gaarne in alles
  voor eeuwig met Hem één.
En onder tranen worstelt,
  als Jacob, dan de ziel,
en rust niet, eer de zege
  haar weer ten dele viel.

3. Dan voelt men, wat het leven
  hier zonder God zou zijn;
hoe onbeschrijflijk somber
  een mens in de woestijn
der wereld om zou dolen,
  als bij het tranenbrood
de Heiland niet genadig
  zijn' troost en lafnis bood!

4. Dát is een tijd van vasten:
  als Hij zich van ons keert,
en men alleen de lasten
  der zonde kennen leert.
Men wordt in de geheimen
  der droefnis ingeleid,
maar dan ook tot de vreugde
  van 't feestuur voorbereid.

5. De Heer is steeds tot  zegnen
  te Zijner tijd gereed;
Hij wil veradming geven
  na diep en grievend leed;
Hij stort een milden regen
  op 't dorstend hart terneer,
en toont, na donkre dagen,
  het licht des hemels weer.

6. Ons hart zou van Zijn gaven
  wellicht verzadigd zijn,
zo Hij den last van lijden,
  en zonde en zielenpijn,
waarvan Zijn zondaarsliefde
  het mensdom heeft bevrijd,
ons niet eens liet gevoelen
  in zulk een dorren tijd!

7. Leer dus Zijn wijze leiding
  in nedrigheid verstaan:
breekt soms een tijd van dorheid
  voor u, o Christen, aan,
dra daalt toch uit Zijn' hemel
  een dauw van liefde neer,
en geeft den dorren akker
  een bloeiend leven weer!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 192-194.
Translated from the German Das Leben wird oft trübe - Die dürre Zeit
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi