Christ My Song-Logo
Hymn score of: Mörk är vår levnad ofta - Den torra tiden (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 566

Mörk är vår levnad ofta - Den torra tiden
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Den torra tiden.

1. Mörk är vår levnad ofta
och köld i barmen bor
ej hopp och kärlek dofta,
man vet ej, om man tror,
Guds närhet vikit fjärran,
man ser blott nöd och brist,
och dock var ifrån Herran
den tiden ock förvisst. PDF - Midi

2. Till honom står din längtan,
helst när du ensam är,
och själen med sin trängtan
hans bild på djupet bär.
Om då du manligt strider,
som Israel med Gud,
du sist, evad det lider,
får höra tröstens ljud.

3. Då riktigt svårt du finner,
hur tomt allt världsligt är,
en öken, där ej brinner
den ljusa stjärnehär.
Vem kunde då dig mätta,
om Gud ej ville själv
din tärekost försätta
med kraft från livets älv.

4. Se, det är själens fasta,
då Gud ej synes huld,
men på oss själv vill kasta
all bitter syndaskuld.
Rätt ofta vi då ledas
djupt ned i köld och nöd,
men även förberedas
till trosviss, salig död.

5. Sin tid att oss välsigna
nog Herren Gud utser,
men först vi måste digna
av tunga bördor ner.
I hjärtat se'n han gjuter,
sin ljuva nådesdagg,
i frid oss innesluter,
tar bort var törnetagg.

6. Det hårda sinnet bleve
snart på Guds kärlek mätt,
om ej hans lag oss dreve
till ånger rätt och slätt,
om ej förutan skoning
han lärt oss nåd förstå
och sagt oss: "Blott försoning
är här för er att få."

7. Så lär ock du Guds lagar
i ödmjukhet förstå,
när slika torra dagar
dig synas förestå!
Se'n kommer åter sommar
med härligt nådesregn,
och torra öknen blommar
i nådesolens hägn.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 35-37.
Translated from the German Das Leben wird oft trübe - Die dürre Zeit
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi