Christ My Song-Logo
Hymn score of: O tag det hen, du gode Gud - Hengivelse (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 141

O tag det hen, du gode Gud - Hengivelse
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Hengivelse.

1. O tag det hen, du gode Gud,
  jeg derfor ej forsager;
thi nådigt er endog dit bud,
  når du min glæde tager.
Jeg lægger på dit alter frem
det bedste fra det kære hjem,
  et stykke af mit hjerte.
Det kom fra dig, da det blev mit,
det bliver nu for evigt dit;
  o lindre du min smerte. PDF - Midi

2. Jeg gav det, og jeg siger ej,
  at du har bort det revet;
nej trods, som knurrer mod din vej,
  er fjern mit hjerte blevet;
og mismod, som gør savnet svært,
som nægter dig, hvad jeg har kært,
  skal ej på sjælen gnave;
Jeg gav det, derfor giv du mig
en desto større del i dig
  og i din nådegave.

3. Du tog det, og, o Gud, det må
  da kaldes vel forvaret;
endskønt i øjet tårer stå,
  er smerten dog forklaret;
thi hist er bedre dog end her,
og når jeg engang kommer der,
  så skal jeg ej begræde,
at jeg det offred, da du kom, –
og at det blev din ejendom,
  det volder just mig glæde.

4. Den tro jeg ikkun ønsker mig, –
  lad den mit hjerte eje! –
som for din vilje bøjer sig
  og følger dine veje;
som priser højt dit vise råd,
som vier ind til dig sin dåd
  og fast på dig tør bygge;
som søger hvilen i dit skød,
som henflyer til dig i sin nød; –
  da vendes alt til lykke.

5. I denne tro jeg inderlig
  kan først din troskab fatte;
din nåde mere er for mig
  end alle verdens skatte;
i vel og ve, i lyst og nød,
ved dag og nat, i liv og død,
  i armod og i glæde
er ét og alt du for mit sind,
til selv jeg drager hisset ind,
  hvor dig jeg nær tør træde.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 58-60.
Translated from the German Nimm hin, was dein ist, Gott, nimm's hin - Hingabe
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi