Christ My Song-Logo
Hymn score of: 'k Wil in 't leed der wereld niet versagen - Pelgrimslied (Carl Johann Philipp Spitta/Albertine Kehrer/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1475

'k Wil in 't leed der wereld niet versagen - Pelgrimslied
(Carl Johann Philipp Spitta/Albertine Kehrer/
Johannes Thomas Rüegg)

Pelgrimslied.

1. 'k Wil in 't leed der wereld niet versagen,
hier op aard geen kroon der ere dragen,
    waar mijn Heer er een van doornen droeg;
'k wil hier op geen pad van rozen treden,
waar men Hem, den Heer der heerlijkheden,
    aan 't verachtlijk hout des kruises sloeg. PDF - Midi

2. Wil, o Heer! slechts, op de reis door 't leven
't licht der waarheid aan mijn ziele geven,
    leide Uw Geest mij op de rechte baan.
Geef me een hart om ijvrig voort te streven,
op het steil en moeilijk pad ten leven,
    waar Gij zelf ons op zijt voorgegaan.

3. Wil gestadig mijn geloof vermeêren,
wil, o Heer! mij de echte liefde leren,
    die de vrucht van 't waar geloven is!
Liefde alleen brengt mij Uw liefde nader,
aller liefde bron en levensader!
    Voert tot U uit 's levens duisternis.

4. Schoon Uw roepstem mij zo vriendlijk noodde,
lieve Heiland! 'k zie beschroomd en bloode
    't steile pad dat ik bestijgen moet.
Kom' de rechterhand van Uw genade
van omhoog Uw zwakken knecht te stade,
    ondersteun, bestuur zijn wanklen voet!

5. Leer mij ook met vaste hoop in 't harte,
de ogen slaan naar 's hemels blauwe verte;
    als de lange reistocht mij vermoeit;
laat mij, in dit dal der doodsgevaren
altijd een blijmoedig hart bewaren,
    waar het licht van 's hemels vrede in gloeit.

6. Ja, ik ben een vreemdling hier beneden,
moeite en last belemmeren mijn schreden!
    'k Zwerf behoeftig aan het vreemde strand;
en het kruis is mij ten pelgrimsteken,
tot ik keer in Kanans blijde streken,
    in mijn eigen, dierbaar Vaderland!

Albertine Kehrer, in: Johannes Riemens, Luit en Harp, 190-191.
Translated from the German In der Angst der Welt will ich nicht klagen - Pilgerlied
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi