Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jeg i nøden ej forsagt vil være - Pilgrimssang (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1475

Jeg i nøden ej forsagt vil være - Pilgrimssang
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Pilgrimssang.

1. Jeg i nøden ej forsagt vil være,
vil ej nogen ærens krone bære,
    hvor min Gud en tornekrone bar,
ej på rosenstrøede veje vandre,
hvor man den, som hellig fremfor andre,
    grumt på syndekorset naglet har. PDF - Midi

2. Giv mig på min vej igennem livet
sandhed, dermed alt du har mig givet,
    og et håb, som trygt kan føre mig,
og et hjerte, som sig lader lede –
til den snævre vej at vandre rede,
    der engang blev gennemgået af dig.

3. Altid i din tro du mig befæste,
skænk mig troens frugt, for mig det bedste:
    kærlighedens dybe, rene ild;
uden den vi fremad aldrig vinde,
kærlighed kun kærlighed kan finde,
    gennem livet dig den stunder til.

4. Venligt, Herre, ville du mig kalde,
dog har ej jeg oversteget alle
    trin af stigen, som til himlen når.
O, så ræk da nu din svage tjener
mildt din hånd; thi nådig du forlener
    hjælp til den, som dine veje går.

5. Lad med håb og tro mig opad skue
til din fjerne, lyse himmelblue,
    når jeg trættes på min vandringsgang;
lad mig her i dette hjem for smerte
have dog et tempel i mit hjerte,
    hvor jeg henflye tør i al min trang.

6. Ja, jeg var en fremmed her i livet,
sorg og kummer har mig verden givet,
    pilgrim er jeg, arm og ubekendt.
Korset må for mig symbolet være
på min valfart, tro jeg vil det bære,
    indtil hisset al min nød er endt.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 147-148.
Translated from the German In der Angst der Welt will ich nicht klagen - Pilgerlied
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi