Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ej i världens ångest vill jag klaga - Pilgrimssång (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1475

Ej i världens ångest vill jag klaga - Pilgrimssång
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Pilgrimssång.

1. Ej i världens ångest vill jag klaga,
ej dess fala lycka efterjaga,
    där min Herre törnekronan bar.
Ej på idel rosor vill jag vandra,
Han som bättre var än alla andra,
    dock på korsets träd fastnaglad var. PDF - Midi

2. Men mig giv, o Gud, för levnadsfärden
ljus att vandra redligt genom världen,
    med din Andes kraft mig helig gör!
Giv att jag min Herre aldrig sviker,
aldrig ifrån rätta vägen viker,
    alltid lär och lever, som jag bör!

3. Med ditt ord mig gör alltmer förtrogen,
att jag för ditt rike bliver mogen,
    och din kärlekseld i hjärtat gjut!
Blott av kärlekslåga kärlek tändes.
Den förutan allt i tomhet vändes,
    och på själens frid det snart är slut.

4. Du, som hitintills mig plägat kalla,
led mig, stöd mig, att jag ej må falla,
    för mig ända fram till livets ljus!
Helge Fader, räck mig stadigt handen
att en gång i tron jag hinner stranden,
    hemmets strand, långt bortom jordens grus!

5. Och med stilla längtan låt mig skåda
mot den värld, där frid och sällhet råda,
    när mig levnadsfärden kännes tung,
att jag ren i jordens låga dalar
av din frid min ande städs hugsvalar,
    och min själ så bliver ständigt ung.

6. Blott en främling på den öde jorden
utav sorg och möda nedtyngd vorden,
    lik en pilgrim, ensam, okänd, arm,
trängtar jag att nå mitt hemlands gränser,
där min lyckas stjärna evigt glänser,
    bär mitt kors helt lugn uti min barm.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 41-42.
Translated from the German In der Angst der Welt will ich nicht klagen - Pilgerlied
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi