Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hilsen eder, I som kække - Sendebuddene til hedningerne (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1496

Hilsen eder, I som kække - Sendebuddene til hedningerne
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Sendebuddene til hedningerne.

1. Hilsen eder, I som kække
  droge ud til fjernest strand
for af syndens nat at vække
  brødrene i hedningland.
Drager frem, hvor morgenflammen
  ej har sat endnu sin glans,
Gud fra himlen vinker amen,
  lover eder sejrens krans! PDF - Midi

2. Planter højt for alle vinde
  Jesu Kristi korses flag,
brat skal mørket da forsvinde
  kuet af den lyse dag.
Vidnesbyrd I skulle bære
  om hans lys, som stråler rent,
han vil vinde sejr og ære,
  ske det tidligt eller sent.

3. O, I troens stærke helte,
  ej på krigstog ud I for,
dog I hver en modstand fældte –
  Herrens er den hele Jord.
Hjælp har han, som eder sender,
  eders konge kan stå bi,
skønt kun få blandt tusind fjender,
  drag dog fremad, stærke, frie!

4. Kærligheden fra det høje
  fandt et hjem i eders bryst,
som, med Kristi liv for øje,
  bringe kærligt brødre trøst.
Verdens glans I lidet agte,
  dertil eders sind ej stod,
kun hans gunst I eftertragte,
  som udgød for os sit blod.

5. Verdens hån I villigt tåle
  ydmygt, med tålmodigt sind;
engang Herrens glans vil stråle
  over alle kyster ind!
O, hvad ligner eders glæde,
  når hans almagt vinder sejr,
og I til ham først tør træde,
  når han drager i sin lejr.

6. Glædessang mod himlen stiger,
  mørket veg med nattens sky;
folkeslag fra fjerne riger
  prise nådens morgengry.
Mange tusind knæ sig bøje
  for vor Frelser, for Guds Søn:
det er frugt af eders møje,
  det er eders arbejds løn.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 24-26.
Translated from the German Hochgesegnet seid ihr Boten - Die Freudenboten of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi