Christ My Song-Logo
Hymn score of: Rik välsignelse från Herran - Hednamissionärerna (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1496

Rik välsignelse från Herran - Hednamissionärerna
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Hednamissionärerna.

Missionsdagen.

1. Rik välsignelse från Herran
  följe eder på er färd!
Dragen ut till länder fjärran
  i en ond och farlig värld!
Mörker är där, dödens skugga,
  men hos er är Herrens ord.
Låt dess flöden ymnigt dugga
  även på en hednisk jord! PDF - Midi

2. Planten korsets helga fana
  i en okänd, fredlös bygd,
att bland lastens trälar bana
  väg till frihet, rätt och dygd!
Inför furstar vittne bären
  om vår Herres majestät,
och de arma fångar lären
  efterfölja glatt hans fjät!

3. Hans förvisst är hela jorden,
  Hans, uti vars tjänst I stån.
Tagen honom då på orden,
  I, som i hans fotspår gån!
Tryggt på er hans öga vakar,
  er ej ulven riva får.
Lugnt bland lejon och bland drakar
  eder färd till seger går.

4. Se hans kärlek eder tvingar,
  som blev själv för oss en slav.
Han på starka örnavingar
  bär er över land och hav.
Därför ej ert eget söken,
  ära, framgång och beröm!
Endast Herrens lov föröken!
  Han är rik och mild och öm!

5. Varen därför alltid glada!
  Bäven ej för världens hån!
Ingen kan er göra skada.
  Palmen vinkar långt ifrån.
Det är Gud, som eder förer,
  själv han följer eder stråt.
Eder segern visst tillhörer.
  Vandren modigt, glatt framåt!

6. Slaven, som i långa tider
  suckat, under bojan såld,
jubla skall, och sent omsider
  himmelriket lider våld.
Sist en gång all knän sig böja
  ödmjukt uti Jesu namn,
till hans ära lovsång höja,
  som tog alla i sin famn.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 42-44.
Translated from the German Hochgesegnet seid ihr Boten - Die Freudenboten of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi