Christ My Song-Logo
Hymn score of: Et herligt digt jeg kender - Sangenes sang (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1498

Et herligt digt jeg kender - Sangenes sang
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Sangenes sang.

1. Et herligt digt jeg kender,
  om I det kendte, venner,
      I stedse det påny vist sang;
af mennesker ej skrevet,
  dog er så skønt det blevet,
      dybt, alvorsfuldt, med hellig klang. PDF - Midi

2. Om kærlighed der synges,
  som alt, hvorved vi tynges,
      lig solen tåge, spreder ad.
Bort viger hver en smerte,
  når jeg af ganske hjerte
      kan synge sangen, from og glad!

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 23.
Translated from the German Es gibt ein Lied der Lieder - Das Lied der Lieder
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi