Christ My Song-Logo
Hymn score of: Den gyllne morgonsol i öster flammar - Om morgonen (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1500

Den gyllne morgonsol i öster flammar - Om morgonen
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Om morgonen.

1. Den gyllne morgonsol i öster flammar.
I skogens bryn, på gröna blad och stammar
  hon strör med ymnig hand sitt röda guld.
Och nattens skuggor fly från berg och dalar,
och varje väsen i naturen talar
  om Honom, som sin skapelse är huld. PDF - Midi

2. O Jesu Krist, du klara morgonstjärna,
mitt hjärtas sol, jag prisar dig så gärna,
  din kärlek lyser in uti mitt sinn.
Dess dunkla djup din stråle uppenbarar,
du för mitt öga allt på nytt förklarar
  och lägger där en högre mening in.

3. Men medan dagens timmar hastigt flykta,
ditt ord skall vara mina fötters lykta,
  skall sprida ljus och värme på min stig.
Ty skall jag kunna leva till din ära,
skall jag din helga sanning kunna lära,
  i ordet först jag måste känna dig.

4. Jag beder ej: Tag bort mitt livs bekymmer!
Men giv, att ej din kärlek från mig rymmer
  och lär mig bära korset i sann tro.
Jag vet, att allt skall tjäna till mitt bästa,  
om blott jag får mig vid ditt altar fästa
  och lik en svala bygga där mitt bo.

5. Ej beder jag om yttre frid, men unna
mig nåd och kraft att städs dig följa kunna,
  och bära tyst min plåga i mitt bröst.
Och vill mig världen med sitt prål bedåra
och vilja vassa tungor hjärtat såra,
  var icke fjärran då, ack, skänk mig tröst!

6. Jag beder ej, att snart den måtte ändas,
min tunga sorg, men låt i hjärtat tändas,
  för varje dag nytt ljus, nytt hopp, ny fröjd!
Jag beder ej att snart din dag få skåda,
men förr'n jag dör, mig trots all skuld benåda
  att jag må emotse den dagen nöjd!

7. O, du min levnadssol, låt mig förnimma
utav ditt ljus i dag mång härlig strimma
  och skingra varje mörker på min färd!
Ack, fyll med stilla frid och hopp mitt sinne!
Och vid min levnadsafton du mig finne
  beredd i tron att lämna denna värld!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 3-4.
Translated from the German Im Osten flammt empor der goldne Morgen - Am Morgen
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi