Christ My Song-Logo
Hymn score of: I østen stiger op den gyldne morgen - Morgensang (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1500

I østen stiger op den gyldne morgen - Morgensang
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Morgensang.

1. I østen stiger op den gyldne morgen,
og hver en ting, som var i nat forborgen,
  bli'er åbenbar ved solens stærke magt;
og alle skove, alle høje, dale,
som lå og sov i tågens seng, den svale,
  de stråle nu for solen, i dens pragt. PDF - Midi

2. Oplys mit hjerte, giv mig liv og lykke,
min Jesus, i min nød mit bedste smykke,
  kald frem i mig det klare dagens lys!
O, åbenbar for mig de skjulte veje
i hjertet, som skal dig, min Jesus, eje:
  lad blive klart, hvor der var mørke nys.

3. Lad i dit lys, min Gud, i dag mig vandre,
og gid jeg virke kærligt for de andre,
  som var mig livet indblæst nyt af dig;
og ved en ny, en bedre handlemåde
jeg takke, Gud, dig for den nye nåde
  og leve dig til lov evindelig.

4. Jeg beder ej: tag bort mig dagens plager!
nej, kun om kærlighed, som ej forsager,
  og om den tro, at alt er mig til held,
at alting til mit sande gavn sig vender;
thi alting kom fra Kristi milde hænder
  og fra min Gud, som ene vil mit vel.

5. Jeg beder ej: for storm lad blive stille!
nej, også her ske, som du måtte ville;
  dog beder jeg: Giv mig et stille sind!
Når jorden i sit bånd min sjæl vil binde,
ved dig, o Gud, den dog sin frihed vinde,
  drag den fra jorden i din himmel ind.

6. Jeg beder ej: Ak end dog snart, min Skaber,
mit liv; thi jeg i livets kampe taber!
  Nej, vær min fred i jordens strid og nød.
Jeg beder ej: Så jeg dog snart dit rige!
Nej, før jeg dør, skal synden fra mig vige,
  skal du bevirke mine synders død.

7. Du rette Morgensol for al min virken,
o til at leve vel giv du mig styrken,
  vær du mit lys, når jeg i mørket står!
Omstrål mig med din glans, din fred og nåde,
da kan det ikkun blive mig til både,
  at jeg mod enden af min vandring går.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 95-97.
Translated from the German Im Osten flammt empor der goldne Morgen - Am Morgen
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi