Christ My Song-Logo
Hymn score of: O Gud, mit ønske ej - Gud befaler mig at drage videre (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 153

O Gud, mit ønske ej - Gud befaler mig at drage videre
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Gud befaler mig at drage videre.

1. O Gud, mit ønske ej
  din vilje kan forandre;
jeg atter må min vej
  til fjerne egne vandre.
Dog da jeg ved, at du
  befaler mig at gå,
så går jeg, glad i hu,
  dit bud fuldbyrdes må. PDF - Midi

2. Jeg tænkte: Her er godt,
  her vil jeg ophold tage:
her ønskede jeg blot
  at ende mine dage.
Her gransker jeg dit Ord
  og føler Ånden nær;
her græsser jeg min hjord
  og pløjer agren her.

3. Du svigted ej min tro,
  frugt lod du jorden bære,
og førstegrøden fro
  jeg offred til din ære.
Med glæde gik jeg ud,
  med tak jeg vandred hjem;
min stræben signed Gud
  og bragte sæden frem.

4. Min Herre, om endog
  en verden du regerer,
din mindste tjener dog
  sin lod du mildt beskærer;
da jeg nu føler vist,
  du vil det, at jeg går,
en bedre skæbne hist
  mig sikkert forestår.

5. Jeg går da glad, hvorhen
  dit kald mig også sender,
jeg lægger glad igen
  mit vel i dine hænder.
Jeg ved, at jeg engang
  vil end dig takke rørt,
at du, som så min trang,
  mig viseligt har ført.

6. Om ét jeg beder dig;
  men det må du tilstede;
thi savnet inderlig
  jeg ellers vil begræde;
vær hos mig, hvor jeg går,
  o, før mig ved din hånd,
så jeg til målet når
  engang med henrykt ånd.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 44-46.
Translated from the German Mein Gott, was ich gewünscht - Gottesruf zum Weiterziehen
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi