Christ My Song-Logo
Hymn score of: Gij hebt, o God, den wens - Geroepen naar elders (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 153

Gij hebt, o God, den wens - Geroepen naar elders
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Geroepen naar elders.

1. Gij hebt, o God, den wens
  mijns harten niet gegeven;
'k moet van dit lieflijk oord
  naar elders mij begeven;
maar daar ik weet: Gij roept,
  zo zwijg ik nedrig stil,
en zeg met toeverzicht:
  Geschiede, o Heer, Uw wil! PDF - Midi

2. Wel dacht ik: hier is 't goed,
  mijn levenstent te bouwen:
hier zal 'k na zorg en strijd
  gewensten vreê aanschouwen;
hier is de stille plek,
  mij door Gods hand besteld;
hier zal 'k de kudde hoên
  en bouwen 't akkerveld.

3. Bij aanvang mocht mij ook
  naar dezen wens geschieden:
ik mocht van kudde en veld
  U eerstling-offers bieden;
'k ging uit en in, vol vreugd,
  in U, mijn God, verblijd,
Gij sterktet mijne kracht,
  en zegendet mijn' vlijt.

4. Mijn Koning, Gij bestuurt
  het al van uit den hogen,
en ook het kleinste is niet
  verborgen voor Uw ogen.
Roept Gij mij dus van hier,
  opdat 'k U elders dien,
gewis hebt Ge over mij
  iets beters nog voorzien.

5. 'k Ga heen, schoon ik niet weet,
  waar Gij mij aan doet landen;
'k beveel geheel mijn lot
  in Uwe Vaderhanden!
Gewis, eens dank ik U
  in de eindloze eeuwigheid,
omdat Gij wonderbaar,
  maar wijs mij hebt geleid.

6. Dit ééne bid ik slechts,
  o geef het, Heer der Heren,
dit ééne, dat ik hier
  noch ergens kan ontberen:
ga met mij, waar ik ga:
  geef mij Uw vrijgeleid'
en wees en blijf mijn God
  nu en in eeuwigheid!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 186-188.
Translated from the German Mein Gott, was ich gewünscht - Gottesruf zum Weiterziehen
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi