Christ My Song-Logo
Hymn score of: Den blev mig ej beskärd - Kallelse till uppbrott (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 153

Den blev mig ej beskärd - Kallelse till uppbrott
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Kallelse till uppbrott.

1. Den blev mig ej beskärd,
  den önskan, som jag närde.
Jag var den icke värd.
  En annan du mig lärde.
Ifrån mitt herdatjäll
  du bjuder mig att gå.
Nödd säger jag farväl,
  men knotar ej ändå. PDF - Midi

2. Jag drömde: Här blir gott
  att nedslå sina pålar.
Ej mången på sitt slott
  med sina stolta fålar
så lycklig är som jag,
  när jag i ordets ljus
förkunnar Herrens lag
  och bygger Herrens hus.

3. Och din välsignelse
  jag ofta lycklig rönte.
Trots möda, sorg och ve
  din nåd dock verket krönte.
Med glädje gick jag in,
  med tack nu ut jag går.
Den skörd, som blivit min,
  en annan berga får.

4. Min konung och min Gud,
  som världen styr och leder,
jag följer nöjd ditt bud.
  Du visst mitt väl bereder.
Ej dag och stund jag vet.
  Min framtid mörk sig ter,
men din barmhärtighet
  helt visst mitt bästa ser.

5. Välan, jag går åstad,
  vart hän du, Gud, mig sänder,
och lägger nöjd och glad
  min tid i dina händer.
En gång med hjärtat rört
  dig, Fader, tackar jag,
att du så vist mig fört,
  så ljus som kulen dag.

6. Blott ett jag beder dig,
  det värdes ock mig giva,
att jag evinnerlig
  uti Guds hus må bliva!
Följ med, varthelst jag går!
  Behåll mig i din frid,
att uti tron jag får
  gå hem från sorg och id!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 30-32.
Translated from the German Mein Gott, was ich gewünscht - Gottesruf zum Weiterziehen
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi