Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ak Herre, hvilket brud - Tilbagevenden til sig selv og til Gud (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 155

Ak Herre, hvilket brud - Tilbagevenden til sig selv og til Gud
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/ Johannes Thomas Rüegg)

Tilbagevenden til sig selv og til Gud.

1. Ak Herre, hvilket brud
  er mellem os tilstede?
Hvad gør, at ej som før
  jeg nu kan barnligt bede?
Jeg styrer vel som før
  til kirken end min gang,
men ej med hjertenslyst,
  nej, kun af pligt og tvang. PDF - Midi

2. Hvad er vel årsag, at
  min tillid så nedbrydes,
at nu ved Ordets klang
  min sjæl ej barnligt frydes!
O hjælp mig atter op
  og lys for min forstand,
at jeg må se, hvorfor
  jeg kom i sådant ban.

3. Ak, jeg har skyld mod dig,
  jeg derfor selv mig hader,
da jeg din kærlighed
  så let og snart forlader:
den rene glød, som ned
  i sjælen du har lagt,
som burde passes vel
  med megen flid og agt.

4. Jeg holdt mig ej til dig,
  jeg bad og våged ikke,
mig kunne syndens glans
  så såre let bestikke;
i kærlighed og tro
  jeg ej har øvet mig,
og derfor, gode Gud,
  du nu har prøvet mig.

5. Det er din vredes grund,
  den lader du mig vide,
ved savn af dig jeg nu
  må stille, ensom lide.
Ej mer jeg kan som før
  gå til min gerning glad
og hvile, træt, mig ud
  i kærlighedens bad.

6. Jeg havde vel fortjent,
  at du mig helt forstødte,
at på min vej jeg dig
  ej mere hjælpsom mødte.
Men nej, det vil du ej,
  det var jo sjælens død,
o tag mig dog igen
  og frels mig af min nød!

7. Du lyset i mit liv
  og for mit hjerte livet,
hvis nåde uden grund
  så meget har tilgivet,
o bøj dig venligt ned,
  lyt til min længsels råb
og gør til sandhed end
  mit svage hjertes håb.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 67-69.
Translated from the German Ach Herr, was ist geschehn - Einkehr und Rückkehr
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi