Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jeg tror, og derfor siger jeg - Jeg tror (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 160

Jeg tror, og derfor siger jeg - Jeg tror
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Jeg tror.

1. Jeg tror, og derfor siger jeg,
  hvor Herrens kraft jeg så;
jeg tror, og derfor viger ej,
  fast vil jeg hos ham stå;
hos ingen anden er der held
  end i den Herre Krist,
og evigt virker han mit vel,
  min Frelser, her og hist. PDF - Midi

2. Jeg tror, og derfor bliver jeg
  hos ham i natten sort;
jeg tror, og derfor driver ej
  mig noget fra ham bort;
og frit forkynder jeg enhver:
  han ene skænker trøst,
og vil han ej mig være nær,
  hvor tomt er da mit bryst!

3. Jeg tror, og jeg forsager ej,
  jeg bygger trygt på Gud;
jeg tror, og derfor drager jeg,
  en stridsmand, modig ud
og kæmper frejdig mangt et slag
  trods fjendens list og magt,
vel tør jeg vente sejrens dag,
  med Gud er jeg i pagt.

4. Jeg tror, og derfor lider jeg
  tålmodig mangen nød;
jeg tror, og derfor strider jeg
  for Herren til min død;
med råd og hjælp han svigter ej,
  så kærlig er hans sind!
Han fører mig ad dødens vej
  til saligheden ind.

5. Bevar mig, Herre, i din tro,
  så kan jeg holde stand,
så følger jeg din fane fro
  til et forjættet land.
Min Josua, du fører mig,
  jeg drager glad med dig!
Min Herre, jeg tilhører dig
  nu, og evindelig.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 60-61.
Translated from the German Ich glaube, darum rede ich - Ich glaube
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi