Christ My Song-Logo
Hymn score of: Guds ord jag tror och glad utsår - Jag tror (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 160

Guds ord jag tror och glad utsår - Jag tror
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Jag tror.

Reformationsdagen.

1. Guds ord jag tror och glad utsår
  Guds evangelium.
Guds ord jag tror och ofta trår
  till heligt tempelrum.
I ingen annan frälsning givs,
  än uti ordets ord,
och ingenstädes så jag trivs,
  som invid Jesu bord. PDF - Midi

2. Guds ord jag tror och har Gud kär,
  min sköld, min fasta borg.
Guds ord jag tror och där mig lär
  att bära tyst min sorg.
Jag vittnar öppet för en var,
  att Kristus är min frid,
i honom säker hugnad har
  för all min levnadstid.

3. Guds ord jag tror och bävar ej
  för världens våld och makt;
Guds ord jag tror och strävar ej
  emot det råd, Gud lagt.
Till strid i Jesu namn jag går
  mot mänskors list och trug,
ty bredvid mig i striden står
  min Herre och min Gud.

4. Guds ord jag tror och lider nöjd
  med stilla tålamod.
Guds ord jag tror, och livets fröjd
  mig tacksam gör och god.
Guds ord mig rikligt ljus beskär
  i medgång som i nöd.
Guds ord skall alltid bli mig när
  i både liv och död.

5. Låt lysa städs för mig ditt ljus
  och led mig vid din hand,
till dess jag, fri från jordens grus,
  når fram till fridens land.
Ja, när till löftets Kanaan
  jag sträcka får min färd,
min Josua, min frälserman,
  gör mig din ledning värd!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 41-42.
Translated from the German Ich glaube, darum rede ich - Ich glaube
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi