Christ My Song-Logo
Hymn score of: Mit hjerte slår med glade slag - Søndag morgen (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 251

Mit hjerte slår med glade slag - Søndag morgen
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Søndag morgen.

1. Mit hjerte slår med glade slag,
  en glædesdag er denne dag,
ved hellig klang jeg kaldes ud:
  Kom i mit hus, kom til din Gud! PDF - Midi

2. Den dag, da han vil lære dig,
  åbn ham din sjæl foruden svig;
så viser han på dig sin kraft,
  da flyer hver sorg, som du har haft.

3. I dag har åbent hus vor Gud,
  rigt deler han sin gave ud,
sit dyre Ord, sit livsens brød,
  som frelser os fra synd og død.

4. Den gode Sædemand vil gå
  og sine ædle frøkorn så,
som i hvert hjerte, hvor de faldt,
  til live ædel frugt har kaldt.

5. Den Hyrde god forlod sit hjem,
  sin hele hjord han bringer frem
og viser hver sit rette sted
  på grønne eng, ved åens bred.

6. Og Lægen, denne vise mand,
  som alle vunder hele kan,
har hjælp i råd og dåd bered
  for hvert et sår, vi pines ved.

7. Mit hjerte slår med glade slag,
  velsignet vist er denne dag,
og klokkens klang mig kalder ud:
  Kom i mit hus, kom til din Gud.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 61-62.
Translated from the German Es wird mein Herz mit Freuden wach - Sonntagsfrühe
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi