Christ My Song-Logo
Hymn score of: Re'n solen har stigit i öster så skön - Söndagsmorgon (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 251

Re'n solen har stigit i öster så skön - Söndagsmorgon
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Söndagsmorgon.

1. Re'n solen har stigit i öster så skön.
  I tornet det börjar att ringa till bön.
Det ljuder så klart, det manande bud:
  "O, kommen att dyrka er Herre och Gud." PDF - Midi

2. Han kommer till templet att tala oss till.
  Låtom upp våra hjärtan att lyssna still!
Han kommer att verka i dag sitt verk.
  Kom, broder, och tröttade sinnen stärk!

3. I dag håller Herren ett öppet bord
  och bjuder åt hungrande livets ord,
det ord, som mångtusende mättnad beskärt,
  dem världenes ökentorka förtärt.

4. I dag mången vingårdsman redligt utgår,
  den levande säden han glad utsår
och hoppas på spirande evighetsskörd,
  var helst hans predikan på allvar blir hörd.

5. I dag mången herde skall oåtspord
  leda fram till grönskande ängar sin hjord,
att lammen och fåren, som stapplande gå,
  sin förlorade kraft måga återfå.

6. I dag skall den störste med läkares namn
  för var själ, som är krank, upplåta sin famn.
Barmhärtig och mild till var sjukbädd han går,
  förbinder så sakta vart svidande sår.

7. Se, därför jag hälsar så tacksam den dag,
  då Gud mig förkunnar sin heliga lag,
och klockorna ringa i stad och i bygd
  att minna om Guds, vår Frälsares dygd.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 32-33.
Translated from the German Es wird mein Herz mit Freuden wach - Sonntagsfrühe
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi