Christ My Song-Logo
Hymn score of: Græder ej for Jesu smerte - Græd ikke over mig, græder over Eder selv (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 47

Græder ej for Jesu smerte - Græd ikke over mig, græder over Eder selv (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Græd ikke over mig, græder over Eder selv.

1. Græder ej for Jesu smerte,
  græd ej over Jesu død,
nej, begræd dit eget hjerte,
  din ufølte syndenød;
thi hos ham blev der ej funden
  blot en skygge af bedrag,
kun for dig man slog ham vunden,
  og for dig han tålte slag. PDF - Midi

2. Ak, hvad hjælper det med tåre
  under Kristi Kors at stå,
mindes, hvad han måtte såre,
  lidelsen, som på ham lå;
ak, hvad hjælper det at sørge,
  at i døden brast hans blik,
når du ikke først vil spørge:
  hvorfor han i døden gik.

3. Men når ingen synd du skuer,
  ingen, hos Guds egen Søn,
og når død kun synden truer
  som dens velfortjente løn;
o, da må han straffen lide,
  som han selv fortjente ej,
han for andre ville stride,
  vandre korsets tunge vej.

4. Og for hvem vil han då stride
  denne kamp, hvem ingen lig,
og for hvem da døden lide?
  O, det var for mig, for dig!
Se da nu, hvor han, den rene,
  stille lider pinsel stor;
vistnok kan det gråd fortjene:
  hans er straffen, skylden vor.

5. Dog, hvis du med ydmygt hjerte
  beder ham om råd og trøst,
kender i din Frelsers smerte
  straffen for din egen brøst,
græder du, fordi du synder:
  søg da ham, og mild og god
hjælp han dig endnu forkynder,
  som han købte ved sit blod.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 6-7.
(Slightly adapted: 4,4 orig: Kun for brødrene, for dig!)
Translated from the German Weint nicht über Jesu Schmerzen - Weinet nicht über mich, weinet über euch
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi