Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ej för min skull fällen tårar - Gråten icke över mig! (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 47

Ej för min skull fällen tårar - Gråten icke över mig!
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Gråten icke över mig!

Passionspsalm.

1. Ej för min skull fällen tårar,
  för mitt kors och för min död!
Gråten, att ej mer er sårar
  edra egna synders nöd!
Så han ropar, i vars hjärta
  fanns ej synd, ej heller svek,
och som, trots all bitter smärta,
  aldrig från det rätta vek. PDF - Midi

2. Ack, vad gagnar att med klagan
  stå vid helga korsets fot,
om du undflyr fadersagan,
  som dig driva vill till bot.
Ack, vad hjälper att begråta,
  vad den helige utstod!
Här till intet dig kan båta
  än så rik en tåreflod.

3. Kan du någon synd upptäcka
  väl hos människones son?
Denna död, hans liv skall släcka,
  säg, var kom den väl ifrån?
Detta straff, han måste lida,
  aldrig han förskyllat har,
nej, men jag och världen vida
  rätta gäldenären var.

4. Och för vilka stridde, blödde
  hjälten i sin sista strid,
då till sist han fridfullt dödde
  midt i kampen lugn och blid? –
Ack, för oss, för oss allena.
  Se och märk hans tålamod!
Se och känn hans kärlek rena,
  som för dig gjort saken god.

5. Kom och gråt med hjärtetårar,
  vad du själv förbrutit här!
Likna ej de blinda dårar,
  som ej se, vad klarast är!
Slå dig för ditt bröst, du arma!
  Stilla stå vid korsets fot!
Nu vår Gud vill sig förbarma.
  Nu är tid att göra bot.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 15-16.
Translated from the German Weint nicht über Jesu Schmerzen - Weinet nicht über mich, weinet über euch
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi